DELA

Förklara – Ingrid Jansson

Hur tänker du nu Ingrid Johansson (Lib)? Jag håller helt med dig att bostadspolitiken och inflyttningen är en viktig fråga för Mariehamn. Att öka antalet invånare i stadens absoluta centrum är jättebra. Vi skapar förutsättningar för högre hus och tätare bebyggelse, med lägenheter för både barnfamiljer och äldre i centrum. Detta skapar mera liv och rörelse både dag och kvällstid.

Vi behöver även skapa valfrihet genom att erbjuda egnahemshus/tomter. Ett sätt är att få äldre, som inte längre behöver ett stort hus, att sälja sitt hus och flytta till lägenhet i lagom storlek. Om jag har förstått Johansson rätt vill hon här använda fastighetsskatten som ett instrument. Vill hon höja eller sänka fastighetsskatten?

Om vi då höjer fastighetsskatten så tvingar vi husägare att sälja sitt hus och hoppas på att hitta en billig lägenhet för att husägandet blir för dyrt. Denna skattehöjning leder knappast till ökade huspriser på äldre hus i Mariehamn snarare tvärt om. Tror Johansson att nyproduktionen av lägenheter i Mariehamn blir billigare av detta? Särskilt drabbade av detta blir pensionärer med äldre hus.

Att som Johansson i insändaren endast kasta ut ett utnyttjande av fastighetsskatten som en lösning på bostadspolitiken i Mariehamn utan att över huvud taget tänkt hur det kunde genomföras och slå mot olika grupper är för mig mycket märkligt!

Anna Holmström

Centern