DELA

Förklara, hamnnämnden

Läste i tidningen idag ( 14.12.2011 ) att hamnnämndens senaste möte gällande utbyggnaden av Kaj 6 blev bordlagt så att ledamöterna skulle få fundera över helgen vem som skall få entreprenaden.Tack och lov verkar det som om ledamöterna insett att det är mycket pengar det handlar om för staden. Nu undrar man om ledamöterna känner till följande:

– I första anbudsrundan på våren ingick det fendergummin av ett visst märke i entreprenaden. Fendergummin skall finnas mellan kajen och fartyget.
– I anbudsrunda nummer 2 har dessa tagits bort ur entreprenaden och hamnen skall själv handla upp dessa i egen regi!
– Vet hamnnämnden vad dessa kostar och vilka kostnader det blir vid monteringar och hanteringar mm.
– Vet hamnnämnden varför dessa har tagits bort ur entreprenaden?
– Skall hamnen i detta skede syssla med dylika upphandlingar och tro att detta skall gynna staden?

Det vore tacksamt med en förklaring på detta innan nästa hamnnämndsmöte!
Fundersam