DELA

Förklara, byggnadsbyrån!

Ännu en gång -konsten är en viktig och betydelsefull del av vår omgivning och vårt välbefinnande!
Då Ålands landskapsregering står som huvudman för nybyggnation eller ombyggnad borde den rekommenderade 1 % -regeln tillämpas. 1 % -regeln innebär att 1 % av de totala byggnadskostnaderna reserveras för utsmyckning av byggnaden eller området.
Utsmyckningen kan bestå av konstverk, färgsättningar, materialval, planteringar etc.
Nu har den nya mentalvårds-enheten visats upp för allmänheten och vi kan konstatera att man helt lämnat bort utsmyckningen och 1 % -regeln. På väggarna hänger några gamla tavlor man tagit med från tidigare byggnad. Det känns motsägelsefullt att man lämnat bort utsmyckningen. Alla vet betydelsen av konstens stimulans och terapeutiska betydelse. Just i detta fall borde det ha setts som en viktig och integrerad del i den helande processen.

Lokalerna är skräddarsydda för detta specifika ändamål – för att uppnå det bästa möjliga resultatet – ett tillfrisknande. Utan att veta totalkostnaderna för bygget kan vi ana att det säkert hade rymts med om viljan funnits. Enbart vita korridorer lugnar inte.
Tack och lov finns det en atriumgård där växterna i framtiden kan ge en lugn vrå.

Den andra delen av frågan är konstnärernas arbetstillfällen. Om landskapsregeringen kunde följa Mariehamns stads exempel och tillämpa1 % – regeln lika ofta, då hade vi konstnärer och konsthantverkare många fler beställningsverk att utföra. I handböckerna står det klart att man vid planeringstillfällena bör budgetera för den konstnärliga utsmyckningen på samma sätt som för VVS, el-arbeten etc.

Ännu en gång – Kan landskapets byggnadsbyrå komma med en hållbar förklaring?
Undertecknade anser att kulturen är en viktig och betydelsefull del av vår omgivning .
Tiina Barck, inr.ark & konstnär
Ann-Britt Eriksson, konstnär
Barbro Eriksson, konstnär
Kjell Ekström, konstnär
Keathy Eriksson-Jourdan, konstnär
Isa Hällström, konstnär
Stig-Olof Jokinen, konstnär
Marlene Lindbäck, konstnär
EvaMaria Mansnerus, konstnär
Juha Pykäläinen, konstnär
Carolina Sundelin, konstnär
Gunnar Sjöblom, konstnär
Nanna Sjöström, konstnär
Britt Marie Trensmar, konstnär
Kalle Wetterström, konstnär
Jonas Wilén, konstnär
Tage Wilén, konstnär
Peter Winquist, konstnär