DELA

Förhastat spara på Fixtjänst

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst (KST) och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Det kan vara skäl att nyansera den bild som KST:s ordförande Runar Karlsson (C) ger, att kommunerna enhälligt skulle ställt krav på en femprocentig nedskärning av kostnaderna i KST.

Så är inte fallet. Vid senaste stadsstyrelsemöte hördes stadens representanter i KST:s styrelse, Katrin Sjögren (Lib) och Roger Jansson (MSÅ), och gav en fördjupad bild av det arbete som pågår för att bilda en gemensam socialtjänst på Åland. Än så länge är mycket oklart, från siffror och grundmaterial från kommunerna till avtal, lokaler och tjänster. Det är som sista natten före en vernissage, med en konstnär som står och målar tills dörrarna öppnas för publiken.

I stadsstyrelsen kunde vi konstatera att ingen ännu vet tillräckligt om KST:s ekonomi för att kunna bedöma konsekvenserna av en generell inbesparing, särskilt inte när både ny lagstiftning, puckelkostnader för samgående och eftersatta områden i kommunerna ska samordnas.

Det kloka och ansvarsfulla att göra är att fatta beslut när man vet vad man gör, inte att fäkta i blindo på utsatta människors bekostnad.

Jag har fullt förtroende för att Katrin Sjögren och Roger Jansson i förbundsstyrelsen för fram dessa stadens synpunkter.

Socialdemokraterna har arbetat för ett Kommunernas socialtjänst på människornas sida, från första dag. Det vi nu ser är ett oklokt, förhastat sparbeslut utan tillräcklig konsekvensanalys, drivet av medlemskommunernas ekonomiska trångmål i övrigt.

För det kunde det finnas en annan bot.

Det kan förvisso på längre sikt finnas skäl att se över Fixtjänst verksamhet, liksom övriga verksamheter som KST tar över, men det ska göras när man har tid att göra det med utgångspunkt i klienternas behov, gällande lagstiftning och möjliga samordningsvinster. Inte som en kirurg med bensåg på ett slagfält.

NINA FELLMAN (S)