DELA

Förhastade slutsatser om liberalernas förslag

FS drar förhastade slutsatser om liberalernas förslag i beskattningsfrågan.
Ett av de alternativ som diskuterades på liberalernas medlemsmöte var att ändra självstyrelselagen så att skattefrågorna skulle ingå i en ram för tänkbara behörighetsöverföringar. Tekniken kunde vara en utvidgning och omformning av den så kallade B-listan så att lagtinget självständigt kan avgöra om överförande av beskattningsbehörigheten delvis eller helt.
Mötet ansåg att den indirekta beskattningen på konsumtion och skatten på förvärvsinkomst (lön) kan vara tänkbara skatteformer för Åland.

Förhandlingar med riksmyndigheterna och en ändring av självstyrelselagen är nödvändiga för att komma vidare och vi hoppas att partierna bidrar i debatten genom att föra fram konstruktiva förslag om hur Åland ska komma framåt med frågan..
Liberalerna kommer att diskutera de olika alternativen som skisserats vid ett första medlemsmöte vid ett för medlemmarna öppet styrelsemöte den 30.9. och också vid vårt höstmöte i november. Det är viktigt att få till stånd en bred debatt för att vidga kunskaperna i samhället kring beskattningsfrågan
Viveka Eriksson
ordförande