DELA

Företagsam Skärgård behövs i skärgården

Skärgårdskommunerna bjöd i tisdags in till diskussion och en viktig fråga som diskuterades var föreningen Företagsam Skärgårds framtid.
Företagsam skärgård har varit ett EU-finansierat projekt och har bland annat fungerat som rådgivare åt företagare i skärgården. Detta är en mycket viktig uppgift och har genererat en mängd nya företag.
Skärgårdens företagsrådgivare hotas nu av nedläggning pga att det saknas finansiering. Ålands handelskammare och Ålands företagarförening sysslar i stor utsträckning med samma sak som Företagsam Skärgård och finansieras i dag med 40.000 €/år av landskapsregeringen.

Om vi har två stycken rådgivande organisationer i staden tycker jag att vi via landskapsregeringen kan finansiera en sådan för skärgårdens företagare också. Dessa tre organisationer samt rådgivningen på Ålands lantbrukscentrum borde dessutom slås ihop till en samordnad enhet för att optimera rådgivningen. Ett levande näringsliv på hela Åland skapar ett rikare Åland.
Det ska vara rikt att leva!

Victoria Sundberg, Fs