DELA

Företagen måste prioriteras

Jag har varit småföretagare i Mariehamn under så gott som hela mitt arbetsliv. Jag kommer ur en företagarfamilj och vet hur svårt det kan vara att driva ett framgångsrikt småföretag på Åland. Långa dagar, bortprioritering av fritid och korta semestrar är del av vardagen.

Tyvärr har situationen för företagen på Åland, både stora som små, försämrats. Bristande kundunderlag, konkurrens från webbhandeln och höga kostnader äter upp vinstmarginalerna. Det är upp till politikerna att under nästa valperiod skapa förutsättningar för att situationen skall bli hållbar och företagen frodas. Det är tack vare våra företagare vi har ett såpass stort välstånd på Åland. Dessa är vissa av de åtgärderna jag vill genomföra för att öka konkurrenskraften.

Den enklaste åtgärden vore att aktivt gå in och sänka kostnader för vatten, el och avfall. Här kan det offentliga ta ett större ansvar över de långsiktiga investeringar som gjorts utan att dessa kostnader åläggs abonnenterna.

Turistsäsongen har blivit allt kortare och mer koncentrerad år efter år. Som krögare i Mariehamn vet jag väl hur livsviktig turismen är. Utan den skulle Mariehamn inte vara lika öppet året om och många av våra fantastiska restauranger skulle inte klara sig. Vi måste satsa på nya former av turism vilka förlänger säsongen. Idrottsturismen är här ett utmärkt exempel. Anläggningarna finns redan, låt oss nyttja dem.

Restaurangbranschen på Åland kräver även en alkohollag likställd den finska. Vi på Åland skall inte göra det mer byråkratiskt än i Finland för våra företagare, tvärtom.

Slutligen måste vi tillsammans med tullen arbeta fram nya lösningar för att underlätta för de åländska företagen. Skattegränsen är jätteviktig för våra rederier som är våra största privata arbetsgivare. Vi kan dock försöka underlätta import och export förfarandet för det landbaserade näringslivet.

Michele Ferrari

Lagtingskandidat Liberalerna