DELA

Företagarvänligt regeringsprogram

Trots ett väldigt tufft ekonomiskt läge kan ålänningarna se fram ett visionärt, modernt, hållbart och företagarvänligt regeringsprogram.

Vardagen för speciellt småföretagare kantas av vardagsbyråkrati som tar allt mer av deras produktiva tid i anspråk. Här kommer avbyråkratiseringspaketet att göra mycket nytta. Det kommer att leda till högre kostnadseffektivitet och lösgöra tid o energi för utveckling, försäljning och mer produktiva saker. Det är en stor positiv vitamininjektion.

ÅMHM kommer att ses över gällande bl.a. tillsyner, intensiteter och kostnader. Även detta sänder positiva signaler till företagen och ger en stor dos vitamin rakt ut i det åländska näringslivet.

Skärgårdsnämnden utvecklas och får in nya representanter i form av företagare. Det kommer att utveckla nämndens arbete och där även samarbetet med Företagsam skärgård skapar ett driv för inflyttning och företagande.

Vi vet att befolkningstillväxten planat ut, att ålderskvoterna stiger och arbetsdeltagandegraden minskar. Därför är det viktigt med inflyttning. Vi behöver fler och nya entreprenörer, fler kompetenser. Här kommer en god integrations- och inflyttningspolitik att vara en av nycklarna för ökad tillväxt och kompetensförsörjning.

Att entreprenörskap, IT och ökad rörelse o motorik i skolan kommer att få mer fokus i den åländska skolan känns även det framåtsträvande.

Att pröva utmanarrätter sänder goda impulser till företag och möjlighet för nya entreprenörer. Åland är uppbyggt av entreprenörskap och detta är en tydlig signal om att regeringsprogrammet är företagarvänligt.

Hållbarhet är en ledstjärna och genomsyrar regeringsprogrammet. Hållbar ekonomi, hållbart näringsliv, hållbar infrastruktur, hållbar skola o.s.v. Vi lever bokstavligen talat över våra tillgångar, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Sämre tider gör de tvunget att stanna upp, prioritera och tänka 3-4 ggr extra innan man bestämmer sig för något. Fördelen med det är att slentriankostnader försvinner och enkla sätt att effektivera och utveckla kommer på köpet. Att hushålla och vara smart. Hållbarhetsarbetet kommer även ge oss fler affärsmöjligheter. Hållbarhetstanken är idag ett konkurrensverktyg inom näringslivet. Hållbara upphandlingar och de på kommande direktiven kring hållbarhetsbokslut gör att företag ser hållbarhet som en möjlighet och inte en begränsning. Här har vi redan åländska företag att vara stolta över och de kommer att bli många fler.

Avslutningsvis turismen, vår nya basnäring. Vi har redan en samordningsgrupp, som var tänkt att arbeta med turismstrategin. Att utveckla samordningsgruppen och samtidigt implementera det ack så viktiga turisttänket inom förvaltningen är inget kostnadsdrivande. En nystart och utveckling av samordningsgruppen är ett bra exempel på hur smarta lösningar inte alltid kostar pengar. Verktygen finns, vi ska se till att använda dem rätt. Få ut en bättre verkningsgrad och effekt av varje euro.

Nystarten av samordningsgruppen, kommer att skapa nya fantastiska möjligheter för destinationsutveckling, fler evenemang, nya produkter OCH jag är övertygad om att det viktiga ordet samarbete kommer att vinna mark, en på alla sätt hållbar turism.

Det är svårt att nå fram eller lyckas om inte målbilden är tydlig, oberoende vad vi talar om. När vi fått igång samordningsgruppen igen tycker jag att vi så fort som möjligt sätter tydliga mål vi vill nå i form av övernattningar, nya evenemang och produkter m.m. Det vill säga fler säsonger, fler jobb och ett mer levande Åland.

Lantrådet Katrin Sjögrens regeringsprogram andas framtidstro.

John Holmberg

Liberal lagtingsledamot