DELA

Företagarvänligt Mariehamn?

Valet närmar sig med löften om allt till alla.

Vi i Moderat samling har länge jobbat för en förtätning av city, för att få mera liv och rörelse. Bor det flera centralt så skapas bättre förutsättningar för företagandet, samtidigt som alternativet blir hållbart med mindre bilåkande.

Det finns idag flera entreprenörer som är villiga att satsa på byggandet i centrum, bara de får förutsättningar att få kalkylen att gå ihop. Det senaste projektet som vill sätta igång är Strandgatan som nu väntat i 3 år på besked. Är det rimlig tid??

Vi och obundna ville godkänna projektet, men de övriga partierna sa nej. Många vackra ord om företagande och förtätningar från de andra, men när det kommer till beslut så vill man inte. De vill bevara allt och ändå ska vi växa. Hur det går ihop förstår jag inte. Var ska det skapas bostäder och jobb i framtiden? Bara i Jomala?

Staden är satt på ”paus” i åtminstone 3 år till, då allt som någon vill göra styrs till den nya delgeneralplanen som skall tas fram. En plan där det finns olika tolkningar om den behövs. Har vi Mariehamnare och tänkta entreprenörer tålamod och råd att vänta så länge på något man inte vet blir av? Var är den politiska viljan att göra något och få fart på hjulen? Visst ska vi följa lagar och lika behandling, men skulle det finnas en vilja hos de andra partierna så hade minst ett av projekten i city redan varit igång.

Vi har också försökt få igång byggandet på södra Lillängen, men också där har en majoritet i fullmäktige stoppat förutsättningarna för inflyttning.

Låt city bli en levande plats med boende och handel och fokus på människan.

Låt City växa på höjden

Peter Enberg

Moderat samling för Mariehamn