DELA

Företagarna blir sidsteppade

Först av allt vill vi förtydliga att Företagarna på Åland inte vill ha bort varken taxfreen eller skattegränsen. Orsaken till varför vi hade en säkert i mångas ögon provocerande frågeställning i Åland Gallup var för att på allvar få igång diskussionen.

Frågeställningen är snarare varför landskapsregeringen och politikerna inte gjort sitt jobb löpande eftersom det i samband med skattegränsen sades att ”landskapsregeringen ska göra allt för att minimera konsekvenserna på grund av skattegränsen”. Tyvärr har man inte klarat av att minska byråkratin och kostnaderna, snarare tvärtom. Indirekt med inom sina egna affärsverk är man med och konkurrerar ut det privata näringslivet om transporter och har ställt till det att åländska företagare betalar dubbla klareringsavgifter och moms.

Dubbelmoms och alla andra onödiga extra kostnader som drabbar företagarna måste bort för företagen och privatpersoner. Sedan bör i rimlighetens namn Företagarna på Åland ha representanter med i de grupper som hanterar dessa frågor? Det framgick tydligt i det senaste debattprogrammet i Ålands Radio att Harry Jansson var förvånad över att landskapsregeringen inte inbjudit företagarna att delta i en grupp som landskapsregeringens finansavdelningen administrerar för att diskutera skattegränsfrågorna. Den andra gruppen gällande tullkodex fick vi reda på att vi ignorerats från via tidningarna när Ålands näringslivs vd Anders Ekström säger att vi inte deltar på mötena.

Naturligtvis kommer Företagarna till möten om vi kallas (vi har inte blivit kallade på åtminstone åtta år) då vi besitter god kunskap inom området och tidigare har våra insatser respekterats.

Företagarna på Åland har nu blivit sidsteppade under två regeringsperioder av två näringsministrar, en moderat 2011-2015 och en socialdemokratisk 2015-2019. Så det är kanske inte konstigt att den privata sektorn går ner på Åland. Sedan finns det nog all orsak att göra en ordentligt undersökning vad skattegränsen kostar i dag och ger med de nya förutsättningar som finns i dag.

Det kanske visar sig till och med visar sig att det är möjligt att ta bort skattegränsen, men behålla taxfreen som det är på Kanarieöarna (Spaniens arrangemang med Kanarieöarna är direkt prejudicerande vilket borde ge Finland möjlighet att redan i morgon införa samma regler). Oberoende måste landskapsregeringen vakna upp och aktivt se till att förutsättningarna förbättras för småföretagarna annars har vi snart inte några sådana kvar mera.

FÖRETAGARNA PÅ ÅLANDS STYRELSE