DELA

Företagaren framför allt

Många löften om allehanda saker ges nu i valkampanjens hetta.

Jag ser inte att landskapets ekonomi tillåter alltför stora nya kostnader och vill därför fokusera på det som genererar tillväxt och inkomster.

Jag vill värna om företagaren och företagarens förutsättningar att bedriva sin verksamhet med så få hinder som möjligt. Jag vill minimera byråkratin genom ett avbyråkratiseringspaket som metodiskt genomförs i lagtinget. Jag vill sänka avgifterna och kostnaderna för företagen så långt det är möjligt för att därigenom stärka företagens konkurrenskraft så att de i sin tur kan utveckla sin verksamhet och anställa fler människor.

Företagaren och företagen är viktiga och nödvändiga hörnpelare i samhällsbygget. Ett stöd för företagaren är i förlängningen ett stöd för en trygg välfärd.

Mats Perämaa (Lib)