DELA

Företagare, anmäl er till momsfri social service

För att vi 60 plussare ska få vår vardag i hemmen att fungera och ha möjlighet att bo kvar i den miljö där vi känner oss trygga behöver vi hjälp och stöd med många funktioner. Kommunerna vill att vi bor kvar och det vill vi också.

Det har införts något som benämns ”momsfri social service”. Det betyder att vi kan köpa sociala tjänster utan att betala moms. Det fungerar så att ett företag som tillhandahar sådana tjänster som gör vår vardag enklare anmäler det till kommunerna som sedan godkänner företaget och lägger upp det på sin hemsida under ”sociala tjänster”. Man kan få som senior själv kontakta företaget.

När jag som senior i Lemland går in på kommunens hemsida och söker serviceföretag så konstaterar jag att det endast finns företag som bjuder ut städning. Javisst, alla vill ha det rent och snyggt. Vad jag nu är i behov av beror på årstiden. min tomt är full med oklippt gräs och sly.

Jag vill uppmana er, alla företag som sysslar med gräsklippning, slyröjning och trädgårdsskötsel: anmäl er till kommunerna och erbjud ”momsfri social service”. Jag är säker på att det inte bara är hos mig som gräset växer och jag står utan ko.

GUN HOLMSTRÖM