DELA

Förenklat om språk

”Forskningen visar att om ett språk talas hemma, medan ett annat lärs ut i skolan blir barnet allt för ofta bara halvbra på båda” skriver Jonas Bladh i sin ledare 28.10. Som språkstuderande reagerar jag på detta förenklade och rent felaktiga påståendet. Modern forskning visar snarare att de andraspråksinlärare som INTE har möjlighet att använda sitt modersmål, presterar sämre i sin andraspråksinlärning.

Ett starkt modersmål stärker inte bara andraspråksinlärning, utan anses även kunna stärka andra inlärningsprocesser. Och om någon oroar sig för att hemspråksundervisning skulle vara lika med svenskans uttåg från Åland är det föga troligt; som ovan nämnts är ett starkt modersmål en hjälp i andraspråksinlärning och likaså för annan inlärning; historiskt sett har svenskan, i hela sitt språkområde, utsatts för mycket stark påverkan från andra språk, men stått stadig så länge styret har hållit svenska som språk nummer 1 i offentliga sammanhang.
Isak Hannus