DELA

Föreningsliv och integrationslagstiftning

Visst är föreningslivet viktigt för integrationen Danne Sundman (Nyan 02.09.11). Möjligheternas Torg som arrangerades i Mariehamn är ett levande bevis på det.
Mänskliga möten skapar nya samarbeten och idéer som också ger positiva effekter för samhället. Som aktiv inom föreningslivet ser jag fördelarna med att föreningar upprättar integrationspolicyn, men vi behöver tänka längre!
Det är inte så länge sedan som många föreningar hade visionen om att ett kulturhus skulle ge plats åt dem. Att ”Möjligheternas Torg” skulle bli en del av vardagen – och inte bara en gång om året. Man drömde om ett levande hus med stort föreningsutbyte, ett hus med bokningsbara kontors- och mötesrum och ljudisolerade övningslokaler. Men så blev det inte.

Även för den som kan svenska, är det idag svårt att få en överblick över föreningarna när de inte finns samlade. Ett ”Föreningarnas hus” skulle synliggöra föreningarna och den åländska kulturen. Som en del av t.ex. grundskoleutbildningen eller integrationen skulle en rundvandring här underlätta för många att hitta ett forum för sina intressen, oavsett bakgrund.
Informera gärna föreningarna om vilka vägar de ska gå för att vara med i integrationsverksamheten. Föreningar söker ständigt nya medlemmar och infallsvinklar och de är säkert villiga att hjälpa till. Vi bör också ställa krav på att Landskapsregeringen föregår med gott exempel och driver igenom en egen ”integrationspolicy” i form av integrationslagstiftning!
Helena Flöjt-Josefsson (S)