DELA

Föreningen Norden på Åland börjar fira sina 50 år

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100 års jubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Färöarnas förening bildades 1951 året före Nordiska rådet som bildades 1952 av Danmark, Norge, Sverige och Island. Finland kom med 1956. Färöarna fick utse representanter inom den danska rådsdelegationen och det blev föredöme för den lösning som Sveriges justitsminister Herman Kling senare föreslog.

Självstyrelsernas särställning vid Nordiska Rådets bildande blev inte beaktad av alla. Mångårige ordföranden Hasse Svensson beskriver föreningens början i Axplock, ett 30-års historik 1970-2000 bl.a.:

”Åländska sonderingar om NR-representation avvisades av Finland som osakliga. Med stridbare talman Thorvald Eriksson i spetsen fortsatte ålänningarna att argumentera för att Åland inte fick förbli en vit fläck på Nordens samarbetskarta.”

”För åländsk del blev det avgörande att Föreningarna Nordens förbund beslöt ge Åland rätt att bilda en huvudförening, jämställd med övriga nordiska huvudföreningarna inom förbundet.

Den 12 november 1969 kallade Pohjola-Norden 31 personer till ett möte i Mariehamns stadshus, som på den tiden inrymde också landsting och landskapsstyrelse för att diskutera bildandet av en Norden-förening. Mötet utsåg en interimsstyrelse som bestod av ordförande docent Peter Wahlberg, försäkringsdirektör William Nordlund, landskapsstyrelseledamot Åke Aspbäck och agronom Rolf Carlson. Till sekreterare kallades Ålands folkhögskolas rektor Sten-Erik Fagerlund. Föreningen Norden på Åland konstituerades vid första årsmötet i stadshuset 6 mars 1970.”

Kling-kommitténs följde den dansk-färöiska modellen. Således fick Åland vid sessionen på Island 1970 egen representation inom den finska delegationen i Nordiska rådet. Finland lovade att stå för Ålands samarbetskostnader och att Ålands flagga skulle få hissas i nordiska sammanhang. Grönland kom med i NR 1984, men bildade föreningen 1991.

Föreningen Nordens idé bygger på gemenskap, nätverk och utbyte över Nordens nationsgränser. Föreningens viktigaste områden är Nordjobb som slog rekord i somras med 70 nordjobbare i åldern 18–30 år.

Det andra området är InfoNorden som är en informationstjänst för frågor kring gränshinder. Litteraturveckan pågår denna vecka med ’Kura gryning’ och ’Kura skymning’ där nordisk litteratur läses högt på skolor och bibliotek över hela Åland.

Välkommen och fira med. Inkommande år 2020 pågår 50 års jubileum hela året.

MAIKEN POULSEN ENGLUND

ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND