DELA

Föreningen läggs ner

På tisdag 25/11 19.00 har Ålands Hyresgästförening r.f. sitt (förmodligen) sista årsmöte på Restaurang Cikada. Restaurangen är stängd på vintern, så tag på varma kläder!
Den sittande styrelsen föreslår att den registrerade föreningen läggs ned och att facebook-gruppen ”Hyresgäster på Åland” istället utvecklas. Hyresgäster på Åland är en fortsättning på ÅHF rf blygsamma Facebook-grupp.

Alla ideella föreningar på Åland har svårt idag. Vissa svårare än andra. Vi inom ÅHF styrelse försöker koppla nacksving på problemen och vända en nedläggning till något positivt! Vi blir förmodligen den första konsument-föreningen som verkar helt och hållet utgående från facebook. Vice ordf Per-Åke Aspbäck kommer att fortsätta svar på frågor och hjälpa hyresgäster i nöd. Ordförande Mats Granesäter kommer att svara på e-post. Men Per-Åke och Mats kommer enbart att arbeta ideellt, genom sin egen telefon och dator. Inga arvoden kommer att betalas ut.

Men vi känner att vi inte vill lämna alla Hyresgäster på Åland i sticket, bara för att Landskapsregeringen och Staden inte stöder vårt arbete i samma grad som tidigare. Många ungdomar utnyttjas och bor i lägenheter med mögel eller hotas av vräkning på felaktiga grunder. Vi tar emot flera samtal i veckan idag – trots att vi inte gjort någon reklam på mycket länge. Vi behövs och vi ger inte upp!

Årsmötet 2014 den 25/11 är viktigt. Skulle några villiga medborgare stiga fram och vilja ta över verksamheten i nuvarande form så är styrelsen mer än villig att diskutera detta. Men klockan klämtar, så att säga!
Kom på Årsmötet!
Styrelsen för Ålands Hyresgästförening r.f.
Mats Granesäter
Ordförande