DELA

Föreningar klarar inte höjda hyror

Det har kommit till min kännedom att Fritidsnämnden har planer på att höja hyran för föreningarna som håller till i bombskyddet under Stadshuset, något som jag anser är ytterst beklagligt.
Att höja hyrorna för föreningarna skulle i praktiken innebära att de blir utkastade från sina lokaler eftersom att de helt enkelt inte har råd med en sådan höjning. Föreningarna är inte så stora, och har inte möjligheten att ta så höga medlemsavgifter som skulle krävas för att täcka högre kostnader för lokalerna.

Jag har länge varit delaktig i två av ovannämnda föreningar och anser att den verksamheten som de såväl som de övriga föreningarna bedriver är en viktig del av Mariehamns och Ålands ungdoms- och hobbyliv. Därför anser jag att de bör bevaras för dagens såväl som framtidens unga (och givetvis äldre) ålänningar.
Lokaler som erbjuder så mycket utrymme, förvaringsyta och som är lika trygga är svåra om inte rent ut omöjliga att finna någon annanstans.

Från ett personligt perspektiv vill jag säga att föreningarnas verksamhet och gemenskap har spelat en stor del i min tillvaro under många år, och har gett mig möjligheten att på ett enkelt sätt umgås med människor som delar mina intressen.
Jag är säker på att samma gäller många andra. Det skulle vara en stor förlust för många ifall de olika föreningarna skulle gå under pga att de inte har råd eller möjlighet att flytta till nya lokaler, och jag skulle gärna se att en lösning kunde finnas som inte innebar ett slut på det unika föreningslivet som så länge existerat i bombskyddet.
Nicolas Panisse