DELA

Förekomst och dödlighet

I ett svar till Axel Hanssons utmärkta klargörande om vaccin, spekulerar Klaus Rahikainen vidare. Hans spekulationer är väl kryddade med ad-hominen-angrepp så de flesta tar nog svaret för vad det är. Dock innehåller texten några fel och oklarheter som inte bör lämnas opåtalade.
Påståendet att ”Många sjukdomar som t ex polio och kikhosta har varit i avtagande på grund av den allmänna förbättringen i hälsa och hygien” är ett som ofta hörs i ”antivax” kretsar. Påståendet är felaktigt och beror på en olycklig sammanblandning av data. Det som är sant är att dödligheten har minskat, främst som en konsekvens av just den sjukvård som många alternativmedicinare så föraktar. Före man började använda järnlunga på 1930-talet var dödligheten i polio mycket högre.

Järnlungan gjorde att man kunde rädda många flera. Däremot minskade inte förekomsten av polio. Samma gäller andra sjukdomar som mässling, röda hund, kikhosta: Genom en bättre sjukvård kan vi rädda flera (men inte alla) som insjuknar.
I själva verket är det så att minskningen av förekomsten av dessa sjukdomar korrelerar direkt mot införande av allmän vaccination. Och omvänt, Andrew Wakefields djupt ohederliga skrämselkampanj mot vaccinationer ledde till en minskning av vaccinationsgraden i England, varvid antalet mässlingsfall ökade igen, vissa av dem hade dödlig utgång.

Det finns alldeles övertygande data bakom de vaccinprogram vi har i dag. Som all medicinsk behandling har vaccinationer en risk, men risken är så oerhört mycket mindre än att vara ovaccinerad. Av olika orsaker kan man dock inte vaccinera alla, så för att skydda dessa förlitar vi oss på något som kallas ”flockimmunitet”, d vs att tillräckligt många, i fallet mässling 95% eller mer, är vaccinerade. Av denna orsak är osakliga texter som din, Klaus, problematiska.

Referatet av Homefirst Health innehåller felaktigheter även det. Det finns vaccinerade barn bland de som behandlats. Vidare finns det inga verifierbara data om hur många som har autism eller inte. Det enda vi har är utsagor från centret själv och det är oklart huruvida ägarna som, enligt dina egna ord ”får betalt för att inte tvivla på grunderna av den verksamhet som betalar deras lön”, verkligen berättar hela sanningen.

Homefirst health är mycket aktiva inom anti-vaccin rörelsen. Ägaren har skrivit flera böcker i ämnet och han marknadsför även aktivt olika (dyra) vitaminpreparat. Kliniken har även ett något solkigt rykte eftersom förhållandevis många spädbarn dött under hemförlossningar de ordnat. Något som berörde mig mycket illa var hur centrets läkare Peter Rosi förklarade detta: “Eighty percent of complications in childbirth are psychological,” sade han. “Babies can be killed by a mother’s attitude.” En intressant bortförklaring!
Anders Gustafsson