DELA

Förebyggande hälsovård måste prioriteras

Lennart Sundblom (s) riktade i gårdagens tidning en fråga till liberalerna om förebyggande av prostatacancer.
Min åsikt är att medborgarnas hälsa är en av dom viktigaste faktorerna som skall bevaras så långt som är möjligt. Screening av riskgrupper och livsstilsmottagningar är satsningar på folkhälsan och en av de prioriterade åtgärderna som nästa regering måste förverkliga och utöka.
När Ålands Hälso-och Sjukvård, ÅHS, formades var ett av de tyngsta argumenten till sammanslagning att vi sparar pengar med att slå ihop Ålands Folkhälsoförbund och Centralsjukhuset samt Grelsby.
I siffror mätt sparade vi kanske pengar men på vems bekostnad? Specialsjukvården prioriterades och man riskerade medborgarnas hälsa i och med att den förebyggande hälsovården inte fick medel att utvecklas till dagens behov. Samhället och därigenom riskfaktorerna är föränderliga varför kontinuerlig utbildning och information behövs.

Varje människa är en psykisk-fysisk-andlig helhet i en social värld. Alla åtgärder som ökar människans subjektivt upplevda känsla av hälsa samt förebygger sjukdom är ytterst viktiga för vårt välbefinnade och livskraft och därigenom positivt även för samhället. Förebyggande hälso- och sjukvård måste därför prioriteras. Medborgarnas hälsa är en av de viktigaste frågorna jag vill jobba för.

Hannele Vaitilo (lib)