DELA

Förebyggande av Borrelios och TBE

Tack vare framstående forskare på Åland och i andra delar av världen har diagnostiken och behandlingen av den bakteriella sjukdomen Borrelios och virusinfektionen TBE (tic born encephalitis) i det närmaste fulländats.

Däremot söker man ännu en gemensam åsikt om vad som är den lämpligaste metoden att hindra en fästing (tick), som i några procent av fallen råkar bära på antingen bakterien eller viruset, från att överföra någondera sjukdomen till en människa vid ett konstaterat fästingbett.

Här kan noteras att Borrelios kan behandlas effektivt med antibiotika, men ännu finns inget specifikt vaccin tillgängligt. Och vid TBE gäller motsatsen, dvs antibiotika hjälper inte vid virusinfektionen medan det däremot finns ett i Österrike framställt effektivt vaccin som Ålands landskapsregering har tillhandahållit för lokalbefolkningen under några år och man har konstaterat en minskning av antalet insjuknade i den av virus orsakade febersjukdomen som i vissa fall tidigare har orsakat neurologiska komplikationer.

Vid Västernäs Läkarstation har en intressant inofficiell studie gjorts under de snart trettio år, som verksamhet har bedrivits där. Vid avlägsnandet av fästingar hjälper en cirka femton skunders behandling med Betadine salva eller vätska så att fästingen släpper taget, backar och börjar ”springa undan” preparatet Betadine vars lukt tydligen ogillas i högsta grad av fästingen.

Proceduren utförs genom några sekunders lätt rörelse med ett mjukt papper indränkt med Betadine, varvid fästingen lossnar och torkas bort.

Inga som helst komplikationer har kunnat påvisas under de nämnda åren.

Eftersom Betadine dödar svamp, bakterier och virus är preparatet synnerligen lämpligt mot infektioner som lokalbehdling. Det svider inte och allergiserar inte.

Betadinemolekylen innehåller en jodatom, som dock är inbäddad så att en person som är allergisk mod jod ändå tål preparatet. Inom kirurgin har Betadine lokalantisept använts i tiotals år som standard i vårt land.

Eftersom metoden är enkel, snabb och helt smärtfri för patienten och totalt utan komplikationer önskar Västernäs Läkarstation fira sitt trettionde verksamhetsår genom att delge denna metod till varje ålänning och andra som är intresserade av att lära sig en bra behandling för att effektivt förhindra utbrott av Borrelios och TBE. Det är viktigt att inte klämma sönder fästingen utan låta den själv släppa taget.

Låt detta budskap gå vidare till dem du träffar.

Med bästa hälsningar

Henrik Appelqvist med. lic.