DELA

Förebygga och lindra

Att i vårt samhälle helt utrota missbruk, psykisk ohälsa, ensamhet är nog tyvärr en omöjlighet. Däremot är det min övertygelse att vi med rätt insatser ska förebygga och lindra. Meningsfull sysselsättning är grunden i det egna välmående och här har vi nog ett extra bra utgångsläge med det breda utbudet av föreningar, allt från idrott, konst, kultur, djur, växter, motor, böcker, teater, hantverk. Listan kan göras mycket längre.

En utmaning för många föreningar är nyrekrytering av medlemmar som jag tror mycket beror på att potentiella medlemmar upplever att dom inte är tillräckligt bra på det som utövas inom föreningen trots att där finns ett genuint intresse och nyfikenhet.

Men så får du som potentiell ny föreningsmedlem inte tänka. Du ska absolut inte vara blyg utan ta kontakt med föreningen som delar ditt intresse. Oftast räcker det om magkänslan säger att detta skulle jag vara intresserad av och vilja bli bättre på och då är du troligen i rätt förening!

Martin Nilsson (S)