DELA

Förebygg självmord

Ett nationellt program för att förebygga självmord lyser med sin frånvaro i Finland.

Vårt land är i stort behov av ett nationellt program för förebyggande av självmord. Det är obegripligt att Finland vars självmordsstatistik är uppe i ca 1000 självmord per år i dag inte satsar nationella resurser för att förbättra situationen. Om man jämför med trafikdödligheten där dödstalet är ca 300/år är skillnaden otrolig.
Den politiska viljan behöver stärkas för att ändra på situationen. Våra nordiska grannländer verkar vara mera framsynta och föregångare då det gäller att förebygga självmord. Deras självmordstatsitik är betydligt lägre än Finlands, men de satsar ändå på nationella program för att förebygga självmord och har gjort det i många år.

Finland hade för ett tiotal år sedan ett framgångsrikt nationellt program för att förebygga självmord. Då lyckades man få ner självmordstatistiken med 30 %. Någon har sagt att varje självmord kostar samhället 1 miljon euro i uteblivna arbetsår och skatteintäkter. Det mänskliga lidande ett självmord innebär för anhöriga, närstående och vänner kan inte ens mätas i pengar. Psykosociala förbundet anser att situationen behöver rättas till i vårt land, och vill tillsammans med samarbetsparter och övriga aktörer inom mental hälsa i Finland vädja till beslutsfattare och politiker att godta ett nationellt program för förebyggande av självmord.
Psykosociala förbundet rf
Bodil Viitanen,
verksamhetsledare