DELA

Förebygg måsarnas häckningar i staden

Vi kommer ihåg frågan med måsar och stadens uteserveringar från sommaren förra året. Den allmänna opinionen dömde lösningen med att skjuta fåglarna och ärendet gavs av stadsstyrelsen till ÅMHM för utredning.
Den stora måspopulationen härstammar sig från Svinryggens Deponis tidigare öppna avfallshantering. När soptippen sedan stängdes och täcktes över, flyttade en stor del av måsarna till staden efter föda. Majoriteten av dessa fåglarna häckar och vilar på skären utanför staden, men en del häckar på hustaken i staden.
Måsarna börjar nu återvända till sina boplatser och häckningen börjar i maj. Äggen druvas i fyra veckors tid och alla måsarter, med undantag av skrattmåsen, kan häcka i stadsmiljön.

Jag föreslår att man nu, när tid ännu finns, tar sig till förbyggande åtgärder. Det gäller nu i dagarna att förhindra häckningen på hustak, där man sett måsarnas bon, genom att spänna nät över eller placera andra arrangemang som inte skadar fåglarna. Också vistelse på taket, genom att t.ex. passa på att göra underhålls- eller renoveringsarbeten där, motarbetar fåglarnas bobyggande.
Det är även av avgörande vikt att gå genom och planera rätt serveringarnas sophantering och –förvaring och särskilt rutinerna för bortstädningen av matresterna från uteserveringarna. Sakkunnig rådgivning erhålles bland annat från ÅMHM och Mise.
Med önskan på trevlig och avkopplande kommande sommar för såväl kunderna som restauratörerna!
Rauli Lehtinen
pensionerad veterinär