DELA

Fördomar får inte passera oemotsagda

Tack Harriet Tuominen för en tankeväckande ledare om faran att nonchalera skadligt onyanserad propaganda – speciellt i valtider.
Du har rört om ordentligt i myrstacken och precis som du beskriver ”öppnat slussarna för aggressiva och hatiska” genmälen beträffande riket, det finska, tidningen Nyan och också tyvärr dig personligen – oftast anonymt…

Fördomar och intolerans går inte att utplåna, men bör inte få passera oemotsagda.
I dag har man vetenskapliga bevis att barn, som lär sig två eller flera språk parallellt utvecklar den intellektuella förmågan, dvs. hjärnans funktioner vid tänkande och analys, bättre än ett ”enspråkigt” barn. Tidiga språkbad är ”pengar på banken” för ditt barn i framtiden alltså.
Var man än befinner sig i dag, är det ett hinder för framgång och valfrihet att behärska endast ett språk. I Sverige har finskan och romanes status som officiella minoritetsspråk, för att inte tala om engelskans makt.
Alla som studerat ”utomlands” i riket, Sverige eller något annat EU-land (som medlemskap i EU nu möjliggör) kan inte erbjudas utkomstmöjligheter på Åland efter avslutade studier. För dem är det ovan nämnda en självklarhet.

I visionen om ett blomstrande Åland torde dess ledares öppenhet och vidsynthet garantera ökad välfärd – brist på dem skada och leda till kräftgång…
Med sans, inte fanatism, kan självstyret bli ännu mera omfattande och Åland kan med bravur profilera sig som Fredens Öar, vilket man gärna vill framstå som ute i världen.
Tack också Folke Sjölund, Olof Erland och Fredrik Gustafsson för sakliga och upplysande inlägg och argument i era insändare.
Anne-Maj Mörn
Ekonom från Finska Handelshögskolan
i Helsingfors