DELA

Fördelarna med vaccination överväger nackdelarna

Bästa Iris. Påståendena om en koppling mellan vacciner och autism har undersökts noggrant och av flera oberoende instanser utan att man kunnat hitta något samband. Att som du fortsätta att hävda det är att göra det mot bättre vetande. Ingen har heller hävdat att vacciner är 100% säkra.
Ingen medicinsk åtgärd är riskfri, men det viktiga är att fördelarna med vaccinationer överväger nackdelarna. Tar man mässling som exempel så är riskerna för allvarliga komplikationer i samband med insjuknande mångdubbelt större än risken för allvarliga komplikationer av vaccinet.
Sedan har vi det där med etik. Att forskning bedrivs enligt etiska regler är mycket viktigt, speciellt då det gäller barn och handikappade.
Forskning skall bedrivas av seriösa forskare och inte av ”stå-upp komiker” som sätter sina egna intressen före patienternas.

Du har helt rätt i att det skrivits spaltkilometer om Wakefield och hans studie. Det mesta av det är trams, men vill man ha en bra sammanfattning kan man se på programmet Vetenskapens Världs avsnitt om forskningsfusk från den fjärde februari (finns på SVT Play). För dem som vill läsa mera finns GMCs utlåtanden på www.gmc.uk.org och framförallt finns det en hel mängd material på Brian Deers webbplats, www.briandeer.com.
Inom antivaxinationsrörelsen finns det de som vill göra honom till en martyr, men det förtar inte det faktum att han fråntogs sin läkarlegitimation på grund av många och allvarliga brott mot läkaretiken. Sedan missförstår du när jag skriver ”utsatte han barn för onödiga och plågsamma medicinska ingrepp”. Han utförde givetvis inte ingreppen själv, det hade han inte rätt att göra, men han beordrade exempelvis ryggmärgsprov i flera fall där det inte var motiverat. Ändå så räckte det inte för att få fram det samband advokaten Barr önskade. Barr hade betalat honom nära en halv miljon pund, så för att få det resultat som önskades ändrade Wakefield journaluppgifterna i studien.
Därför drogs den tillbaka. Artikeln finns dock att läsa och kan beställas från biblioteket, The Lancet 1998; 351: 637–41.

John Walker-Smith till slut. I domslutet står det helt klart att i det fall att Walker-Smith varit medveten om att det han gjorde, var inom basen för en studie förtjänade han att förlora sin läkarlegitimation. Om han däremot trodde att det han gjorde var inom ramen för en normal behandling, förtjänade han det inte. Den normala processen i detta fall hade varit att sända fallet tillbaka till GMC för en förnyad prövning, men eftersom Walker-Smith, som är 76 år gammal, har gått i pension lät man fallet bero.
Igen finner vi att vaccinmotståndarna använder Wakefield och Walker-Smith som en berusad använder en lyktstolpe – För stöd och inte för upplysning. För min del är debatten avslutad.
Anders Gustafsson