DELA

Förbjud inte e-cigarretter

E-cigaretter ska inte få säljas på Åland. Det fastslår social-och hälsovårdsminister Wille Valve som beskriver e-cigaretter som inkörsport till annan tobak. Nå, vi skall väl diskutera saken i lagtinget först?

E-cigaretter är tobaksbranschens sätt att kringgå restriktioner kring cigaretter och locka fler unga in i tobaksberoende, enligt ministern. Därför planerar landskapsregeringen att införa ett förbud mot e-cigaretter när tobakslagen revideras.

En regering, som men näbbar och klor vill tillåta snusförsäljning, har nog svårt med trovärdigheten när man då vill förbjuda e-cigaretter.

Enligt min mening bör man kanske tänka ett varv till i denna fråga. E-cigaretterna marknadsförs och används även som utkörsport från cigaretter. I många fall väldigt framgångsrikt.

Vi måste ju även minnas att orsaken till begränsningarna i cigarettanvändningen ju gjorts av hälsoskäl. E-cigaretterna kan, vad jag förstått, inte ge exempelvis lungcancer eller kol. Och då kan man ju fråga sig varför vi ska ha en strängare lagstiftning för dem.

Bibehåll åldersgränserna, och jämställ dem med cigaretter när det gäller rökförbud, så att de inte blir ett sätt att kringgå lagen på det sättet.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati