DELA

Förbjud inte cykel på strandpromenaden

Läste i tidningen att Barbro Sundback (BS) lämnat in en motion som går ut på att med hjälp av skyltning uttryckligen förbjuda cykling på strandpromenaden mellan fiskehamnen i Korrvik och Västra hamnen. Detta med motiveringen att stigen på många ställen i hennes ögon är för smal för detta, vilket jag själv inte är beredd att hålla med om.

Jag använder denna stig väldigt ofta (nästan dagligen) för allt från promenader, löpning och ofta även med cykel. Och visst, denna stig är inte likadan som vanliga gång- och cykelbanor, men till skillnad från BS har jag dock aldrig upplevt en sådan utrymmesbrist att ett förbud av cykling skulle vara befogat och jag ser heller inte att just en cyklist skulle vara svårare att möta än t ex en barnvagn eller en människa med en hund i koppel. Enda stället som är lite smalare är trappan halvvägs mellan Lotsgatan och den gamla stenkrossen, men där är man (åtminstone jag) ändå tvungen att bära cykeln och gå till fots upp eller nerför trapporna.

Min åsikt är att miljö- och ekostaden Mariehamn inte ska stänga ute cyklister från denna mycket vackra och trivsamma strandpromenad utan i stället uppmuntra och underlätta för alla som väljer ett miljövänligare alternativ i stället för att ta bilen. Så till skillnad från BS anser jag inte att några nya förbudsskyltar bör införas, om något överhuvudtaget skall ändras kan man i stället tydliggöra att även cyklister är välkomna på denna väg längs vattnet.

Själv stiger jag av cykeln vid behov och med god vilja, sunt förnuft, visad hänsyn och ömsesidig respekt så finns det nog tillräckligt med plats för oss alla.

Robbe Sagulin