DELA

Förbättringar i barnomsorgslagen

Föräldrar rasar mot ny barnomsorgslag skriver tidningen Åland
Jag kan konstatera att det i princip är endast en paragraf i barnomsorgslagen som några föräldrar ser som negativt men har inte sett de förbättringar som tillkommit i det nya lagförslaget såsom;
– rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår
– i daghem skall erbjudas specialbarnomsorg för barn i behov av särskilt stöd
– rätt för förvärvsarbetande och studerande föräldrar till fritidshemsverksamhet för barn i årskurs 1 och 2.
– rätt till fritidshemsverksamhet för ungdomar i yrkesträningsundervisning på gymnasialstadienivå
– lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i gruppfamiljedaghem

Målsättningen för barnomsorgen är att den ska ha sin grund i barnets bästa och jag kan inte komma ifrån att barn som är under tre år och i synnerhet barn som är 1–1 1/2år har det bäst tillsammans med sina föräldrar.
Det är jättebra att barnen trivs på sitt dagis, men att ett barn på 11/2år som mister sin dagisplats skulle känna på samma sätt som när en vuxen blir utan sitt arbete, det tror jag inte en sekund på.
Klart att barnen hurrar, när mamma eller pappa säger; nu skall vi fara till dagis eftersom de trivs. Nämns inget om dagis och någon av föräldrarna stannar hemma tror jag det flyter på bra för barnen. Hur går det på helgerna när inte dagis är öppet?

Man borde inte spara pengar på barn sägs det. Lagförslaget kanske inte sparar så mycket pengar, men ger föräldrar möjlighet att ta hand om sina barn och samtidigt ger barnen den trygghet de så väl behöver medan de är små.
Lagen ger också rätt till barnomsorg under den tid då moderskapspenning utbetalas (105 vardagar) för barn som är under tre år och som har en barnomsorgsplats.
Det nya lagförslaget ger inte den subjektiva rätten för barn under tre år till en barnomsorgsplats när någon av föräldrarna är hemma, men begränsar inte kommunerna att göra en prövning huruvida det kan finnas orsak att bevilja barnomsorgsplats i enskilda fall.

Ta barnen över kommungränserna föreslår en mamma, ja visst, det är möjligt redan i dag men inte per automatik.
Kommunerna kan köpa barnomsorgsplatser av varandra, så har t.ex. skett vid ett par tillfällen på norra Åland, det måste då naturligtvis finnas tillgång på barnomsorgsplatser.
En kommunreform skulle kanske enklare lösa problemen, men de är inte olösliga nu heller.
Ökad ojämlikhet kan jag heller inte komma till att lagförslaget innebär, eftersom de privata eller enskilda daghem jag känner till inte tar högre taxa än vad som debiteras i kommunerna.

Genom den nya barnomsorgslagen och dess fördelar hoppas jag att det manar till eftertanke för föräldrar, att inse hur viktiga dom är för sina småttingar, att finnas till hands och vara närvarande under de synnerligen viktiga första åren då grundtryggheten skapas.
Samhället och barnomsorgen skall endast vara ett komplement och stöd för familjen.

Ulla-Britt Dahl
liberal