DELA

Förbättra ungdomarnas kondition

Skolans fysiska fostran spelar en viktig roll då det gäller ungas förhållningsätt till motion och idrott även utanför idrottslektionerna.

Trots dessa faktorer och att gymnastik är ett favoritämnena för många elever, är många elever i ganska svag fysisk kondition. Övervikt, ohälsosamma matvanor, bristande och oregelbunden vila i kombination med fysisk inaktivitet leder till att problemen med tiden hopar sig hos de unga.

Utslagning och depression, som under senare tid kraftigt lyfts fram, kan åtminstone delvis vara en följd av försämrad hälsokondition (hälsofrämjande motion) eller så kan man omvänt tänka sig att aktivt deltagande bl.a. i motion och idrott i skolan och utanför skolan har förebyggande effekt på ovan beskrivna symptom.

För att förbättra ungdomarnas fysiska kondition vill jag initiera projektet ”Skolan i rörelse” under 2016 där fysisk aktivitet främjas också utanför de egentliga gymnastiklektionerna.

Tony Asumaa (Lib)