DELA

Förbättra standarden för våra pensionärer

I vårt land finns det idag ca. 120.000 personer som lever enbart på folkpension. Denna pension är idag 687,74 euro per månad. Genom pensionsinkomstavdraget beskattas inte folkpension som utgör pensionärens enda pensionsinkomst. Gränsen är idag 8.170 euro/ år.
Jag anser att denna gräns bör höjas till 10.000 euro/ år. Detta skulle betyda att en pension på 815 euro i månaden skulle vara befriad från skatt. Höjningen av gränsen skulle kosta staten 54 miljoner euro per år. Detta finansieras med att exv. 2,6 % av lantbruksstöden istället ges till folkpensionerna.

Förra året delade nämligen Finland ut totalt 2,1 miljarder i lantbruksstöd. Av detta var 526 miljoner direkt inkomststöd. 2,6 % av lantbruksstödet är lika med 54 miljoner euro. Summan är exakt det belopp som behövs för att vi kan höja levnadsstandarden för de 120.000 personer med de lägsta pensionerna i vårt land. Samtidigt skulle vi fortfarande ha kvar drygt 2 miljarder att fördela till lantbrukarna.
Tony Asumaa,
riksdagskandidat
Alliansen för Åland