DELA

Förbättra busstrafiken, bygg väntrum

Jag har påtalat det här tidigare, men ingenting har hänt. Jag anser att om man verkligen vill öka resandet med kollektivtrafiken, bör man också underlätta för resenärerna.
För det första bör man ha tät busstrafik mellan bland annat Godby och Mariehamn, till exempel med minibussar under perioder på dagtid med låg trafik. Det skall också vara matartrafik med minibussar, med avgångar flera gånger dagligen till och från Godby till de längre bort belägna delarna av grannkommunerna på Norra Åland. Dessutom bör man återinföra möjligheten att åka buss till och från Mariehamn även en sen lördags- eller söndagskväll.

Dessutom saknar vi en ordentlig busstation i Mariehamn. Ett ljust och trevligt väntrum där man kan sitta och läsa en tidning medan man väntar, med ett kafé där man kan köpa något att äta eller en kopp kaffe, och där det finns en tidningskiosk!
En busstation skall inte vara stängd kvällstid eller helger. Den skall hålla öppet från tidiga morgonen till sena kvällen alla dagar i veckan, så att resenärerna verkligen har någonstans att ta vägen medan de väntar på vidaretransport, och inte bara är hänvisade till att vandra Torggatan upp och ned släpande på sina resväskor.
I busstationen skall också finnas förvaringsboxar. I dag måste Iandsortsungdomarna som far till Mariehamn på fritidsaktiviteter efter skoltid gå och bära på sina bagar hela eftermiddagen då det inte finns något förvaringsställe som är öppet på kvällarna. Och de resenärer som kommer från annan ort har ingenstans att lämna sitt pick och pack tills de skall fortsätta resan med buss eller båt. Alla resor går inte under kontorstid!

Nej, tillsätt en arbetsgrupp som ser över hur kollektivtrafiken kan förbättras. Låt endast fantasin sätta gränser för hur vi skall utöka och förbättra kollektivtrafikresandet på Åland!

Runa Lisa Jansson