DELA

Förändringsarbete pågår

Jan Westerberg menar i sin insändare den 25 juni beträffande producentansvaret att landskapsregeringen envisas med att hävda sin rätt till självbestämmande i stället för att samarbeta med Finland. Det stämmer inte. Det har tydligen gått Jan Westerberg helt förbi att landskapsregeringen sedan drygt ett och halvt år tillbaka intensivt har arbetat med att göra om producentansvarslagstiftningen i syfte att förenkla för företag och myndigheter men också för att få de företag som har en omsättning över en miljon euro att ta sitt förpackningsansvar.

Det här lagstiftningsprojektet är nu i sitt slutskede och målet är att så långt som möjligt samordna Ålands och rikets producentansvarssystem. Avsikten är att vi så långt som möjligt ska kunna dra nytta av de uppgifter som lämnas in i varandras system för att på så sätt kunna slippa föra dubbla producentregister, ett i riket och ett ann at på Åland.

Förhoppningen är att Åland och riket skulle bilda ett enda producentansvarsområde. Det skulle kunna göras genom att Ålands producentansvarslagstiftning samordnas med rikets och att det i både Ålands och rikets lagstiftning skulle skrivas in att producenterna även ansvarar för produkter som släppts ut på det andra områdets marknad. Dessutom skulle det vara viktigt att åländska producenter skulle ha rätt att ansluta sig till producentsammanslutningar i riket.

Som bäst pågår diskussioner med miljöministeriet och vår förhoppning är att en smidig och långsiktig lösning ska uppnås och att en ny producentansvarslagstiftning ska kunna träda i kraft senast den 1 maj 2014.
Carina Aaltonen
Miljöminister