DELA

Förändring, ordning och reda i politiken

Ålands Framtid anser att det är mycket viktigt att förtroendet för åländsk politik byggs upp igen. Så att olika befolkningsgrupper, olika regioner kan känna tilltro och förtroende för politiken. Politikerna kan inte göra allt och borde inte lova allt. Det är tillsammans med näringslivet och övriga aktörer vi bygger det här samhället och det bygget kan bara ske med ömsesidigt förtroende. Det här är mycket centralt för att få fart på tillväxten för en god samhällsservice även i framtiden.

Om Ålands Framtid får bestämma så kommer vi att fokusera på att se till att vi får samhällsekonomin i skick. Det är grundstenen för en god hälso- sjukvård, för en bra skola, för en bra miljöpolitik, Det är grunden för all samhällsservice egentligen.
Vi kommer också att hålla stenkoll på vårt svenska språk. Sittande LR föste undan problematiken till ett tandlöst språkråd. Ett språkråd som inte ens sammanträtt det sista året. Det håller inte, nu måste frågan upp på högsta politiska nivå.

Vi måste ha en aktiv näringspolitik som är värd namnet. Där den IT-baserade industrin lyfts fram, men att även traditionella näringar så som jordbruk och framför allt sjöfarten får sin plats.
Vi vill få in kompetens, arbetslust och nytänkande i regeringsarbetet . Nu skapas det lagar, direktiv och system som är anpassade till nationer med 5-10 milj invånare. Det här blir ohanterbart på Åland, byråkratin växer över alla bräddar. Vi måste också se till att vi har en modern och effektiv e-förvaltning.
ÅF vill att Ålänningarna skall få större frihet i vardagen. Då tänker jag inte bara på vardagsbyråkratin. Utan vi vill att den åländska självbestämmanderätten förs framåt nu. Det får vara slut på utredningar och kommittéarbeten, nu behövs det verkliga åtgärder.

Vi tycker också att det är en skam att vi har barnfattigdom och integrationsproblem i vårt samhälle. Det måste vi lösa.
Vill du få en nödvändig förändring och ordning och reda i politiken är Ålands Framtid ditt självklara val!

Anders Eriksson
Ålands framtid