DELA

Förändring för framtiden

Centergruppen har inlett sin oppositionsperiod med hög svansföring och frän ton. Centerns ministerstolar hann inte kallna innan det mesta var på tok. Detta trots att en ny regering ännu inte hunnit sätta sina avtryck på politiken. Landskapet lever just nu enligt en budget som avgivits av en centerminister, en budget som uppvisar ett enormt underskott. Liberalerna har kavlat upp ärmarna och står beredda att reda upp en dåligt skött ekonomi.

För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av hela Åland finns ett behov av att våra samhällsstrukturer förändras. En av de reformerna är att söka nya vägar för hur det offentliga sköter sin service till medborgarna.

Liberalerna är övertygade om att vi måste få till stånd mer samverkan och samgående mellan kommuner. Vi har en synnerligen snårig servicestruktur idag med sexton kommuner, ett stort antal kommunförbund och samarbetsformer av olika slag. Dessutom är landskapet en stor serviceproducent. På ett smart sätt ska det offentliga Åland samverka, dra åt samma håll, nyttja sina resurser och kompetenser på ett bättre sätt. För att trygga nära service till ålänningarna, var än de bor, måste vi förändra och förbättra för att ha muskler i framtiden att sköta samhällets service.

Liberala lagtingsgruppen