DELA

Förändring av ÅHS-avgifterna

Socialdemokraterna har uttryckt sitt missnöje att landskapsregeringen inte förmått avlyfta ÅHS-avgifterna för primärvården för ungdomar inom åldern 0-18 år.
Då kritiken främst vänder sig till de övriga regeringspartierna Centern och Moderaterna önskar undertecknande framföra följande:

ÅHS styrelse har tillsatt en arbetsgrupp bestående av undertecknande och Mia Hanström (S) för att komma med förslag till förändringar av avgiftssystemet.
Målsättningen är att dels öka inkomsterna så att mera resurser kan tillföras sjukvården och dels så att de minst bemedlade skall ha en så fördelaktig avgiftsnivå att detta inte är ett hinder att uppsöka sjukvård. Här kan en avgiftsnivå bland annat vara samma som avgiftsfrihet för ungdomar inom åldern 0-18 år.

Vi tror att vi kan uppnå ett sådant avgiftssystem men hittills har vi inte uppnått en överenskommelse med socialdemokraterna.
Runar Karlsson (C)
Roger Jansson (MSÅ)