DELA

Förändrade arbetstider

Under hela denna mandatperiod har vi liberala lagtingsledamöter påtalat ett önskemål och behov om att förändra våra arbetstider för att skapa jämnare arbetsfördelning sett över året.

Ingen i sittande lagting gynnas av nuvarande arbetsupplägg med långa uppehåll, som tog hänsyn till ved, potatis och sådd med mera i inledningen av lagtingshistorien. Flera ledamöter utnyttjar nu uppehållen till semsesterresor och dels då undviker att vara tillgängliga för utskottsarbeten. Det förekommer tyvärr att utskott inte blir beslutsföra under flera av årets utskottsveckor.

Samtidigt så kan noteras att ledamöter i lagtinget prioriterar olika, vilket skapar skillnader i arbetsbördan mellan ledamöterna i uppdraget som lagtingsledamot.

Det skall också påpekas, genom upplägget i lagtinget, att det är oppositionen som under innevarande mandatperiod har majoritet i det beslutande organet. Samtliga regeringspartier förde där fram önskemål om en förändring. Oppositionspartierna har sin vana trogen sagt nej till även den här moderniseringen.

Inför det kommande valet bör vi ledamöter och partier som ställer upp, vara uppriktiga till väljarna om vi vill se en förändring vad det gäller våra arbetsperioder och prioriteringar.

Vi liberala ledamöter ser gärna en förändring och modernisering av arbetstiderna i lagtinget, så som lagtingsdirektören föreslagit!

MIKAEL STAFFAS
PERNILLA SÖDERLUND
ROGER ERIKSSON
LIBERALA LAGTINGSLEDAMÖTER