DELA

Förändra och utveckla servicen i kommunerna

Arbetet med att utveckla och omstrukturera den kommunala serviceproduktionen pågår. Kommunernas socialtjänst (KST) är det förslag som är först i tur att förverkligas. Ett av syftena med KST är att ge mer likvärdig service och att upprätthålla en gemensam tillämpning av lagstiftningen så att alla på Åland ges likvärdiga förmåner. I dag gör det verkligen skillnad i vilken kommun du råkar bo.
Finans- och näringsutskottet konstaterar att KST avser att skapa ett rättvisare samhälle för alla och är i sig en bekräftelse av att kommunerna är viktiga även i framtiden.

Från oppositionshåll, både från liberaler och Ålands framtid, har framförts att KST borde skötas på landskapsnivå och då av ÅHS. Vår fråga är: Ska vi avveckla eller utveckla den kommunala sektorn? Ska vi ha förtroende för kommunernas förmåga att sköta de kommunala kärnområdena – sociala tjänster, äldreomsorg och grundskola? Eller ska vi så fort det kärvar för kommunerna lyfta bort del efter del av den kommunala verksamheten till landskapet?

Den brutala sanningen är att underlaget och livskraften i kommunerna undergrävs med varje område som flyttas från kommunerna till landskapet. I förlängningen blir det ju så om kommunernas kärnområden bitvis och stegvis överförs till landskapet. Kommunerna blir kvar som tomma äggskal utan innehåll.
Vi ska förändra och utveckla den kommunala strukturen så att vi uppnår en god kommunal service för alla ålänningar. Redan för några år sedan ansåg majoriteten av ålänningarna i en ÅSUB-undersökning att tillgång till god service var viktigare än i vilken kommun man råkade bo.

Vi ska förändra och forma en kommunal struktur så att vi kan bibehålla ett kommunalt självstyre värt namnet, ha kvar närdemokratin och ha kvar medborgarnas rätt till direkt påverkan, insyn och rätten till besvär.

Vi vill ha ett självstyrt Åland och ett bibehållet kommunalt självstyre.
Karl-Johan Fogelström (S)