DELA

För vem ska vi ha kollektivtrafik?

Det finns många i samhället som behöver kollektivtrafik. Det är äldre som inte kan köra bil längre, människor som har olika sjukdomar (till exempel epilepsi och dylikt) och naturligtvis de som inte har möjlighet att ha bil på grund av ekonomiska orsaker.

Det pågår en smärre reform i städer runtom oss. Fler och fler börjar med avgiftsfri skattefinansierad kollektivtrafik och konstaterar att det bygger ett bättre samhälle.

Detta var något som vi hade i Mariehamn tidigare, och det var under 10 år en enorm succéhistoria, en historia som satte Mariehamn på kartan även i stora tidningar runtom i världen.

Så är det inte längre.

Vem är det som drar nytta av kollektivtrafiken (när den fungerar som den ska), i första hand är det ju företag och affärer. Kollektivtrafiken för arbetare på jobb till arbetsplatser och kunder till centrum.

Man kanske kan fundera på om det minskade antalet besökare i centrum som man säger att ha skett på sistone kan vara en funktion av svårigheterna att ta sig dit utan bil.

Kollektivtrafiken måste byggas ut för att vi ska få tillbaks ett fungerande centrum. Det måste finnas kvällsturer, det måste finnas turer på helgerna.

Att man får en massa positiva kringeffekter genom en fungerande kollektivtrafik. Det blir färre bilar i staden, barn och ungdomar kan fara på aktiviteter utan att föräldrar måste skjutsa runt på dem flera gånger. Äldre kan komma in till centrum och träffa andra människor vilket hjälper till att förebygga ensamheten och isoleringen som kan bli ett stort problem inom äldreomsorgen också.

Det talas ofta om kollektivtrafik som en kostnad, men vem borde betala den?

Jag skulle säga att de som drar nytta av den, det vill säga hela samhället som blir bättre med en fungerande kollektivtrafik.

Så en avgiftsfri skattefinansierad kollektivtrafik är den vägen vi borde gå.

IGGE HOLMBERG (S)