DELA

För snåla för självstyrelse?

Så var det åter självstyrelsefirande här på Åland. För majoriteten arbetstagare dock i arbetets tecken eftersom våra politiker, trots alla fina ord, fortfarande inte givit vår självstyrelsedag bättre status än ens en vanlig söndag.

Bortförklaringar saknas självfallet inte, så som det ju går till i politiken när man försöker skyla över sina egna tillkortakommanden. Men faktum kvarstår att skattepengar spenderas på att ge en särskild grupp ledigt medan man uppenbarligen är för snål för att kompensera resten enligt samma måttstock.

Varför inte kompensera arbetsgivarna via samfundsskatten? Eller inför ett särskilt ålandsavdrag för alla löntagare som kompensation för en dags lönebortfall. Kunde även tillämpas på de offentliganställda så att alla behandlas lika. Eller inför en ny helgdag i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Ska verkligen vår självstyrelsedag inte betyda mer än att hissa flaggan och eventuellt få en bit tårta på torget för majoriteten ålänningar? Och ska verkligen vår självstyrelsedag användas till att aktivt skapa en orättvis fördelning av de skatter vi alla med gemensamma krafter sliter ihop till?

Självstyrelsedagen borde ha ett symbolvärde som motsvarar våra grannländers självständighetsdag. Om vi ålänningar verkligen ska känna att självstyrelsen är vår. Liksom Finland firar sitt oberoende från Ryssland borde alla vi ålänningar, lika mycket, få fira vårt oberoende från Finland.

Det är inte rätt att ni politiker medvetet skapar A- och B-lag i självstyrelseligan som i stället för gemenskap skapar klyftor mellan ”oss” och ”dem”.

Bästa politiker, börjar det inte bli dags att efter snart 100 år sätta ord till handling?! Eller är vi ålänningar helt enkelt för snåla för att vara stolta över vår självstyrelse?

Erik Schütten

(ÅF)