DELA

För sent ute

Angående problem med trakasserier i stadens högstadieskolor.

Med tanke på rådande omständigheter ter det sig inte alls förunderligt att dylik problematik finns. Enligt uppgifter från säkra källor förekommer det i en av stadens skolor en tillåtande attityd till elevers hantering av personligt, i högsta grad privat material på lektioner, på apparatur tillhörande skolan (det vill säga finansierad med skattemedel).

Inte konstigt att diverse förekommande situationer uppstår mellan eleverna med en till synes från skolans sida visad acceptans till aktiviteter som på intet sätt kan förknippas med inlärning och skolarbete, men däremot bidragande till provokation.

Synen på vad som är allmän utrustning och vad lektionstid nyttjas till ger ej heller någon bra grund för eleverna att blicka tillbaka på vad gäller kommande arbetsliv.

Källan till ett visst uttalande med innebörden om att 1 procent inte kan bete sig som folk är synnerligen dunkel, precis som liksom tanken bakom att det var direktörer eleverna träffade i detta sammanhang. Som om det inte band denna yrkesgrupp skulle finnas personer som trakasserat eller mobbat.

Instämmer till fullo i fältarnas åsikter vilka kunde läsas i Nya Åland (2.11), där fältarna var kritiska till att politiker väljer att försöka tackla problemen då de uppstår istället för att jobba förebyggande. Nu tas det till panikåtgärder när siffrorna är dåliga. Man är redan för sent ute.

Skattebetalare