DELA

För säkerhets skull

I detta val har vi starkt betonat trygghetsfrågorna. Allmän tandvård, äldreomsorgslag, höjda barnbidrag och studiestöd, pensionstillägg för alla under fattigdomsgränsen samt ett nytt bostadsbidrag för låginkomsttagarna. Allt för att de mest utsatta skall ha det tryggt.

Men vi har också en vision om framtiden år 2020. Ett ekologiskt Åland med avgiftsfri busstrafik och säkra gång- och cykelvägar över hela landskapet. All verksamhet och all produktion skall präglas av principen om ”grön tillväxt”.
Samhället är mångkulturellt och befolkningens antal överskrider 30.000. Skärgården blomstrar och nya arbetstillfällen skapas. Kulturliv, idrott och utbildning lockar nya inflyttade och vi skapar ett trivsamt, livskraftigt och kreativt samhällsklimat.
Vi hör fortsättningsvis till Finland och den Europeiska unionen. Självstyrelsens ekonomiska system har reformerats och vi tar större ansvar för vår ekonomi. Ålandsmodellen är globalt välkänd. Åland betraktas i omvärlden som ett av de mest lyckade exemplen för den nordiska samhällsmodellen om allas lika värde och delaktighet, demokratiska rättigheter, jämställdhet och solidaritet mellan individer och samhällsgrupper.

För att allt detta skall bli verklighet krävs förändring. Socialdemokraterna är en förändrande kraft samtidigt som vi slår vakt om den sociala och ekonomiska tryggheten för alla. Se dig om i världen. Du kommer att finna att den nordiska socialdemokratin har skapat de mest framgångsrika samhällena. Fortsätt rösta socialdemokratiskt för säkerhets skull.

Barbro Sundback
socialdemokrat