DELA

För Röd Ungdom

Till alla förstagångsväljare och andra ungdomar med studieplaner

Enligt artikeln i Ålandstidningen på tisdagen så var den största frågan för unga väljare studiestödets storlek. Det finns en förening som jobbar för detta och som hade det som en motion under ungdomsparlamentet.
Röd Ungdom vill att studiestödet skall vara minst lika högt som utkomststödet.
De är även aktiva i många andra frågor och har inte mindre än 4 kandidater uppsatta i kommunalvalet.

I Mariehamn, Nicolas Panisse, Jenny Lavonius och Henrik Nurmi. I Jomala är det William Ramsdahl som företräder dem.
Vad gäller lagtinget så har de ingen egen kandidat, men har gett mig förtroendet att företräda dem.
Det skall jag göra så gott jag kan, om detta är något som intresserar er så gå in på Facebook och sök på Röd Ungdom så kan ni läsa mer om vad de, och ja g i viss mån, står för.

Ett gott första val, och kom ihåg, det ÄR skillnad på att rösta och att kasta bort sin möjlighet att påverka samhället vi alla lever i.
Igge Holmberg
Lagtingskandidat nr 23