DELA

För RK-gården

”Blir du lönsam, lille vän?” heter Peter Tillbergs kända målning.
Detta ”lönsamhetskrav” följer oss under hela vårt arbetsliv. Men att det också ska följa oss under vår pensionärstid är att begära för mycket. Och ovärdigt. Människor som arbetat hela sitt liv, betalat skatt och gjort rätt för sig ska inte behöva fortsätta att vara ”lönsamma”. Men sådant är fallet med väverskorna i RK-gårdens vävsal.

Vävsalen ska stängas och vävledaren Inger Eriksson har efter 13 års tjänstgöring sagts upp. ”Vi har varit här ända från Röda korsgårdens början och inte har de haft krav på lönsamhet på oss förut”, säger Margareta Idman, aktiv väverska, i Ålandstidningen. Förtjänsterna från väverskornas ideella arbete går till RK-gårdens kassa, samma RK-gård som nu vill kasta ut dem. För att verksamhetsledaren Samuel Miiros ska få debit och kredit att gå ihop anser jag att samhället måste hjälpa till. Vävledaren har sagts upp till den sista februari 2012. Men innan dess, nämligen om knappa två veckor, har vi val. Då kan ni rösta för att pensionärerna i RK-gården ska få utökat anslag. Det ska jag arbeta för.
Robert Liewendahl (M)
191 Lagtinget, 580 Mariehamn