DELA

För lite miljöverkstad

En artikel av Annika Orre har rubriken ”Konstgjord andning räcker inte”. Detta är mer än sant! De senaste halvseklet av tilltagande övergödning och nedsmutsning av Östersjön kräver nog också hjärtmassage och mer därtill.
Av vad som görs får jag uppfattningen att det är pappersindustrin och konferensindustrin som har mest behållning av miljöinsatserna. Mycket prat och litet verkstad som en tjänsteman på miljöministeriet höll med mej om.

Studerar man BOX-projektet (Baltic Deepwater Oxygenation) ges man verkligen intryck av konstgjord konstgjord andning. Flytande vindkraftverk skall driva pumpar som trycker ned friskare vatten till bottenområdena. Om temperaturfördelningen sedan är gynnsam skall vattenmassorna blandas och en förbättring av syrehalten åstadkommas.
Min uppfattning är att det är det sjuka, syrefattiga vattnet som skall behandlas. Genom att pumpa upp det till ytan där svavelväten och andra tråkiga gaser ventileras bort samtidigt som vattnet syresätts fås 100 % friskt vatten. För att inte medföljande gödningsämnen skall blandas med ytvattnet skall det syresatta vattnet ledas tillbaka till botten där det hör hemma. Erforderlig energi finns i överflöd i havets vågor.

Fiskodlingar utmålas ofta som miljöbovar. Där kan också vågdrivna pumpar användas för att pumpa bort avfall och för att tillföra syre.
Harry Lindqvist