DELA

För låg förändringstakt i skärgårdstrafiken

Under budgetdebatten i lagtinget aktualiserades åter problemen med skärgårdstrafiken och framför allt frågan om tempot i förändringsarbetet. Redan under valrörelsen senaste höst försökte vi från Moderaterna peka på behovet av en helt ny, långsiktig strategi för skärgårdstrafiken.
Enligt ÅSUB kostar skärgårdstrafiken, inkl. avskrivningar och nyinvesteringsbehov, ca euro 25,0 milj per år. Det betyder euro 68.500 per dag, året runt. Vi Moderater har lagt ett övergripande förslag som bygger på att investera bort en stor del av dessa kostnader, främst genom att bygga bort all långrutt och satsa på fasta vägförbindelser, broar och kortrutt trafik med flakfärjor och på så sätt bygga ihop i stort hela östra skärgården.
Våra preliminära beräkningar pekar på att den lösningen, färdigt utbyggd, skulle kosta ca 15,0 milj. i året att driva och finansiera. Omräknat per dag = 41.000. En verklig besparing på ca 27.500 per dag, året runt. Dvs. varje dag som vi inte gör något för att skapa förändringar i skärgårdstrafiken, så kostar oss stora pengar.

Det är inte acceptabelt att implementeringen av kortruttsmeddelande skall dra ut på tiden som det nu har gjort. Att bygga ut trafikavdelningens egna, interna resurser så att de kan hantera sådana projekt är inte effektivt. Trafikavdelningen skall i princip bara leverera en önskelista för hur det borde se ut i stort och sedan skall externa expertresurser projektera alltihopa och även leda genomförandet om det är möjligt. Om det hade hanterats så, hade vi redan varit mycket längre komna med kortrutts genomförande.
Det skulle inte kosta Lagtinget en cent att i dag klubba en långsiktig, helhetsplan och övergripande strategi för en totallösning av skärgårdstrafiken, som tex. vårt Moderata förslag. Det beslutet och löftet är vi skyldiga skärgården och dess befolkning. Vilka delar av den planen vi sedan genomför och när, får bli en politisk diskussion med trafikservice-, kostnadseffektivitets- och miljöhänsyns faktorer väl invägda.
Men det är bråttom. Nu hotar det låga tempot i förändringsarbetet att äventyra en avgörande förutsättning för en livskraftig skärgård, istället för att bli en viktig förutsättningsåtgärd för utvecklingen av skärgården på lång sikt.
Björn Geelnard (M)
Karl-Erik Williams (M)
Lennart Isaksson (M)
Pontus Nikula