DELA

För friheten att välja, inte mot vaccin

Nya Åland skrev i tidningen den 3 januari 2022 felaktigt att ”en grupp som är kritisk till coronapass och vaccinationer” har startat en namninsamling för ett nytt medborgarinitiativ.

Gruppen ”Ja till frihet, nej till covidpass” består av personer med många olika inställningar till covidvaccinen, både fullt vaccinerade och ovaccinerade, som tillsammans ifrågasätter diskriminerande åtgärder och tvång. Vi motsätter oss inte vaccinationer i allmänhet och inte heller covidvaccinerna i synnerhet. Beskrivningen ger därför en helt missvisande bild av vår verksamhet. Vi önskar att feltolkningar av den här typen upphör så att vi kan föra en nyanserad och saklig debatt om viktiga samhällsfrågor.

Nya Åland har även valt att återpublicera sin egna tidigare uppskattning av publikmängden om 150–200 personer på ljusmanifestation utanför lagtinget den 21 december 2021. Tidningen blev i pressmeddelandet om medborgarinitiativet upplyst om vår bedömning att 300–400 personer var samtidigt närvarande den kvällen, trots att många var med bara en kort stund i kylan. Vår uppskattning gjordes ungefär 45 minuter in i evenemanget. Vi förstår att tidningen inte kunde närvara mer än i början för att få med sin artikel följande dag, men tror knappast att antalet ens inledningsvis var så litet.

Medborgarinitiativet föreslår att lagstiftningsåtgärder vidtas för att klargöra beslutsgången på Åland i smittskyddsfrågor, inklusive vid framförandet av landskapets bedömning då beslut fattas i lag eller förordning av Finlands riksdag och regering. Målsättningen är att att stärka självstyrelsens möjligheter att tillgodose ålänningarnas rättigheter. Initiativet lanserades på torget i Mariehamn den 1 januari med ett 100-tal personer närvarande. Insamlingen av namn fortsätter, bland annat på samma plats klockan 18 de närmaste lördagarna.

IRENE MATTSSON

OMBUD

ANNA RITAMÄKI

VICEOMBUD FÖR MEDBORGARINITATIVET ”STÄRKT SJÄLVSTYRELSE INOM SMITTSKYDDET”

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Nya Åland rättade artikeln på sajten och med en rättelse i tidningen tisdagen den 4 januari, så snart vi fick information om felskrivningen.

REDAKTIONEN