DELA

För fiskdiesel krävs kvalitetskontroll!

”Det var ett klavertramp av Mariehamn att inte använda sig av fiskdieselmöjligheten vid upphandlingen av busstrafiken”, säger landskapsregeringens egen hållbarhetsminister, Camilla Gunell. Man blir överraskad!

Mariehamns stad, som har en hög miljöprofil – staden tillhör en begränsad skara av miljöcertifierade städer och kommuner – begärde helt korrekt in offerter på trafik med bussar som uppfyller EU:s miljökrav. Vad annat kunde staden ha gjort? Anbudsgivaren hade då att presentera tillförlitliga data som visade att fordonen uppfyller normerna. Då förutsätts även att det bränsle som används uppfyller gällande kravspecifikationer.

Bränslen som inte uppfyller gällande krav, kan förorsaka att avgasutsläppen inte stämmer överens med vad som har angetts. Även skador på moderna motorer och motorstopp har rapporterats efter användning av olämpliga bränslen. Det är därför helt självklart att staden som urvalskriterium inte kunde ha valt ett bränsle, som man inte visste något annat om än att det går att använda som drivmedel i en anbudsgivares bussar och bilar.

Därmed inte sagt, att fiskdiesel måste vara olämpligt. Det är bara så att vi inte vet – eller inte visste för några år sedan. Det är inte tillräckligt om man tror att bränslet duger. Här krävs bevis! Bränslet måste kontinuerligt kvalitetskontrolleras och förhoppningsvis ordnar Petrolax Ab med den biten innan man börjar marknadsföra produkten. För idén bakom fiskdiesel är storartad och helt i linje vad som behövs för långsiktig hållbarhet. Låt det då inte stupa på bristande kvalitetskontroll.

Nej, Camilla Gunell! Möjligheten att inte kunna använda sig av fiskdieselmöjligheten i Mariehamns stad var inget klavertramp från stadens sida. Staden skötte upphandlingen korrekt och helt i enlighet med stadens gällande miljöambitioner. Problemet var kanske att signalerna om behovet av tillförlitliga belägg inte hade fångats in i tid av bussbolaget.

Det hade nog varit mera korrekt om landskapsregeringens egen hållbarhetsminister hade kunnat konstatera, att det var tråkigt att Mariehamns stad inte kunde erbjudas trafik med fiskdiesel på grund av att frågetecknen kring bränslet var för många.

Jan Westerberg

f d miljöchef