DELA

För ett socialt rättvist Europa

I Ålandstidningen (28.4) ondgör sig Robert Horwood över att Ålands socialdemokrater stöder socialdemokratiska kandidater i Europaparlamentsvalet. Inom Finlands svenska socialdemokrater anser vi att det är väldigt värdefullt att kontakterna mellan Ålands socialdemokrater och Finlands Socialdemokratiska parti är så täta som de är idag. Ålands socialdemokraters politiska arbete och framgångar har fungerat som inspirationskälla för oss på fastlandet.

SDP är ett tvåspråkigt parti som värnar om svenskans ställning i Finland. Landets äldsta partiorganisation Finland svenska socialdemokrater (FSD) har sedan år 1899 bevakat den svenskspråkiga befolkningens intressen utgående från en socialdemokratisk värdegrund. FSD:s kandidat i EU valet är sommarålänningen Thomas Wallgren.

För ålänningar är Ålands representation i Europaparlamentet en viktig fråga. SDP:s partistyrelse har fattat beslut om att en av medarbetarna till SDP:s europaparlamentariker ska ansvara för att bevaka ålandsfrågorna. Personligen ser jag fram emot ett nära samarbete med personen ifråga.

Europaparlamentsvalet är ett viktigt val. Medborgarnas vardag påverkas beroende på vilka de politiska konstellationerna blir inom EU. Den traditionella högern representerar en radikal marknadstro. Den populistiska högern är rasisternas alternativ. Det tredje alternativet är det sociala ansvarets och demokratins Europa. Socialdemokraterna vill stänga skatteparadisen, införa en ungdomsgaranti i Europa och verka för en hållbar utveckling. Ett socialt rättvist Europa uppstår inte i en handvändning efter valsegern, men en vändning i rätt riktning är möjlig.
Mikael Hiltunen, verksamhetsledare
Finlands svenska socialdemokrater