DELA

För ett feministiskt flyktingmottagande och fredsarbete

Med anledning av den internationella kvinnodagen vill Emmaus Åland och den europeiska och internationella Emmausrörelsen lyfta kvinnors situation och vikten av att anlägga ett genusperspektiv på flyktingskap, och i freds- och återuppbyggnadsarbete.

Ryska statens anfall mot Ukraina har den senaste veckan lett till en enorm mobilisering i solidaritet med de människor som flyr. Samtidigt är det i en sådan kris som nationalismen blomstrar och vi riskerar att vända oss inåt och odla vår misstro. Nu är det dags att bygga en långsiktig solidaritet som inte gör skillnad på kön, nationalitet eller ursprung.

I skrivande stund har Emmaus Ålands insamling till Ukraina dragit mer än 20 000 euro – mer än någon tidigare insamling vi har gjort.

Emmaus Europa lyfter i ett brev till Europaparlamentet och den Europeiska kommissionen att den europeiska flyktingmottagningen under de senaste åren resulterat i hemlöshet och osäkra förhållanden för människor på flykt, och kräver ett värdigt välkomnande för flyktingar oavsett de kommer från Ukraina eller andra platser.

Emmaus Europa vill också att EU börjar arbeta aktivt för dialog, demokrati och fred istället för upprustning, och att stödja demokratiska röster i grannländer som Ryssland och Vitryssland. Dessutom måste vi vara vaksamma på stämningarna i Bosnien- och Hercegovina där nationalism och aggression skapar oro för ökad konflikt i samhället.

I krig ökar våldet mot kvinnor. Kvinnor har sämre resurser under flykten, och de löper större risk att utsättas för människohandel eller övergrepp. Eftersom flykt ofta innebär svåra umbäranden, vilket vi ser till exempel i resor i osäkra båtar över medelhavet, är det ofta unga och starka personer som har möjlighet att lämna sitt land. Möjligheten att söka asyl måste vara till för alla, också för äldre, barn och kvinnor. Kriget mot Ukraina aktualiserar frågan om säkra vägar till Europa. Människor från Syrien, Eritrea, Afghanistan eller Irak måste också mötas med öppenhet och välkomnande. Europas flyktingpolitik måste förändras.

Kvinnors perspektiv i fredsarbete och i återuppbyggnadsarbete behöver beaktas. Genom att beakta jämställdhetsaspekter i solidaritetsarbete byggs långsiktiga och hållbara projekt som gynnar och stärker kvinnor. I de biståndsprojekt vi stödjer i Rumänien, Togo eller Indien är jämställdhet och kvinnors delaktighet central. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är en del av detta. Patriarkala strukturer begränsar såväl män som kvinnor, och behöver aktivt nedmonteras.

Den våg av solidaritet som nu möter den ukrainska befolkningen är nödvändig. Denna påminnelse om hur skör vår trygghet är visar än mer vikten av långsiktighet i arbetet för demokrati, jämställdhet och ekonomisk jämlikhet. Tyvärr har vi tidigare sett tendenser i omvärlden och i det åländska samhället som visat på det motsatta. Ett urholkande av rätten att söka asyl, misstänkliggörande av människor utifrån deras ursprung, bakåtsträvande uppfattningar om könsroller och konspirationsteoretiker som ifrågasätter etablerad vetenskap. Allt detta undergräver vår demokratiska dialog, vår tillit och vägen mot ett samhälle där alla är delaktiga.

Vi inom Emmausrörelsen fortsätter vårt arbete för att stödja människor i flyktingskap – i Västsahara, Grekland och Bosnien såväl som i Ukraina. Vi bygger tillit och skapar gemenskap genom att återbruka, odla och visa på varje människas rätt och kapacitet till ett bättre liv. Vi ser framemot att se solidaritetsvågen växa och hålla i sig, och att den sätter press på våra institutioner och politiker, så att vi ställer om från att bygga stängsel och avvisa båtar till att rädda människor på medelhavet och öppna våra gränser för dem som behöver skydd. Välkommen med.

CARINA AALTONEN
ORDFÖRANDE EMMAUS EUROPA OCH EMMAUS ÅLAND
MARTHA HANNUS
STYRELSEMEDLEM EMMAUS INTERNATIONAL

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp