Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


För en klientvänlig beroendevård

En av mina hjärtefrågor är att medverka till att göra Beroendevården klientvänlig och därmed ändamålsenlig för alla involverade.

Önskan att kunna påverka har funnits länge men det har visat sig vara svårt. Svåraste hindret har varit att ens få början till insyn i de processer bland involverade myndigheter som pågår. Flera berörda personer som jobbar för dessa myndigheter har tagit mitt engagemang personligt och tolkat det som påhopp på dem, vilket är helt felaktigt och dessvärre mycket oprofessionellt, och agerat därefter vilket blir mycket kontraproduktivt bland annat för dem som redan från tidigare är utsatta i och med att det inte finns många i vårt samhälle som har civilkurage nog att föra deras talan.

Det är dessa händelser som lett till att jag ställer upp i lagtingsvalet – vi måste inte bara börja tala om Beroenden, som berör så oerhört många av oss, utan dessutom få mandat att ingripa och påverka de processer och projekt som pågår eller planeras.

CHRISTINA CEDERHVARF (Lib)